Home > Indie Recordings > SHINING (NO) CD review on Digg online

SHINING (NO) CD review on Digg online

March 20th, 2010

Great 4/5 CD review on the Digg website. Read the review (in Dutch) here.

“De rijkdom van ‘Blackjazz’ ligt in het gegeven dat ze muziekliefhebbers uit alle strekkingen kan aanspreken.”

“‘Blackjazz’ is net zoals de vorige albums van Shining essential listening. Bent u er klaar voor?”

Indie Recordings ,